Nêu nguyên nhân của sự chia cắt đất nước nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII?

- Sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến

- Sự ngang tài, ngang sức của các thế lực phong kiến.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất