Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang?

- Đối nội: Các vua Lan Xang chia đất nước thanh các mường, đặt quan

cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

- Đối ngoại: Các vua Lan Xang giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng

giếng đồng thời cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-an-ma.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất