Nêu những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc

- Năm 40: Hai Bà Trưng khởi nghĩa

- Năm 100, 137, 144: Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nhật Nam

- Năm 157: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Cửu Chân

- Năm 248: Khởi nghĩa Bà Triệu

- Năm 542: Khởi nghĩa Lý Bí

- Năm 687: Khởi nghĩa Đinh Kiến, Lý Tự Kiên

- Năm 722: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

- Năm 776: Khởi nghĩa Phùng Hưng

- Năm 905: Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

- Năm 938: Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất