Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay.

- Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới: Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

trung bình hàng năm tăng 9,8% đạt giá trị 1974,8 tỉ nhân dân tệ, đứng

hàng thứ 7 thế giới.

- Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 1997 là 325,06 tỉ USD. Cũng tính đến

năm 1997, các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào Trung Quốc hơn 521

tỉ USD và 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Trung

Quốc.

- Từ năm 1978 đến năm 1997, thu nhập bình quân tính theo đầu người ở

nông thôn tăng từ 133,6 lên 1090,1 nhân dân tệ, ở thành phố từ 343,4

lên 5160,3 nhân dân tệ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất