Nêu những thành tựu và khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp ở Bắc Trung Bộ

- Nông nghiệp:

+ Cây lúa được trồng thâm canh ở đồng bằng Thanh – Nghệ - Tĩnh.

+ Bình quân lương thực có hạt trên đầu người tăng từ

235,5kg/người năm 1995 lên 333,7kg/ người năm 2002

+ Một số cây công nghiệp hằng năm (lạc, vừng,...) được trồng với

diện tích khá lớn.

+ Chăn nuôi trâu , nuôi trồng , đánh bắt thủy sản được phát triển.

+ Phát triển trồng rừng theo hướng nông lâm kết hợp.

+ Khó khăn: diện tích đất canh tác ít lại xấu, thiên tai thường

xuyên xảy ra; dân số đông, cơ sở hạ tầng kém phát triển; đời sống dân

cư rất khó khăn.

- Công nghiệp:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 1995 - 2002 tăng rõ rệt.

+ Công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liêu xây dựng là hai

ngành có thế mạnh ở Bắc Trung Bộ.

+ Các ngành công nghiệp chế biến gỗ, cơ khí, dệt kim, may mặc,

chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ đang phát triển ở hầu khắp

các địa phương.

+ Cơ sở hạ tầng kĩ thuật và công nghệ, cũng như cung ứng nhiên

liệu, năng lượng của vùng đang được cải thiện.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất