Nêu những thành tựu và khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp ở Bắc Trung Bộ

* Nông nghiệp

- Thành tựu:

+ Sản lượng lương thực tăng nhanh. Bình quân lương thực trên đầu

người từ 235,2 kg (năm 1995) lên 346,9 kg (năm 2005).

+ Đa dạng hóa cơ cấu nền nông nghiệp.

+ Sản xuất nông nghiệp đang phát triển theo hướng sản xuất hàng

hóa, chuyên môn hóa và đa dạng hóa

+ Đã hình thành các mô hình nông -lâm kết hợp, đem lại hiệu quả

kinh tế cao trong nông nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường.

- Khó khăn:

+ Diện tích đất canh tác ít, đất ở các đồng bằng kém màu mỡ.

+ Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thời tiết diễn biến thất thường,

nhiều thiên tai: gió phơn, bão, lũ, hạn, nạn cát bay (ở ven biển).

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật của nông nghiệp nhìn chung còn kém phát triển.

+ Đời sống nhân dân còn khó khăn, thiếu vốn đầu tư cho sản xuất.

* Công nghiệp

- Thành tựu:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá nhanh (thời kì 1995 – 2002

tăng hơn 2,6 lần, từ 3705,2 tỉ đồng lên 9883,2 tỉ đồng).

+ Cơ cấu ngành công nghiệp đang định hình:

+ Hai ngành quan trọng hàng đầu là công nghiệp khai thác và công

nghiệp vật liệu xây dựng.

+ Các ngành công nghiệp chế biến gỗ, chế biến thực phẩm, dệt – may,

cơ khí nông cụ, thủy điện... với quy mô vừa và nhỏ đã được phát triển

ở hầu hết các địa phương.

+ Cơ sở hạ tầng kĩ thuật và công nghệ cũng như việc cung ứng nhiên

liệu, năng lượng đang được cải thiện.

+ Đang thu hút nhiều dự án đầu tư của trong nước và của nước ngoài.

+ Quy mô các trung tâm công nghiệp được mở rộng, cơ cấu ngành công

nghiệp của mỗi trung tâm đa dạng hơn. Các trung tâm công nghiệp quan

trọng (quy mô vừa) là: Thanh Hóa – Bỉm Sơn, Vinh, Huế.

- Khó khăn:

+ Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, nhất là mạng

lưới năng lượng.

+ Còn hạn chế về điều kiện kĩ thuật, vốn đầu tư.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất