Nêu tác dụng của các chính sách đối nội và đối ngoại của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) ?

- Ổn định đời sống trong nước, thu phục lòng dân , đoàn kết nhân dân

cả nước, góp phần bảo vệ sự thống trị của nhà nước phong kiến.

- Giữ gìn được quan hệ với các nước láng giềng nhất là với Trung Quốc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất