Nêu tầm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với sự phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tầm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với sự phát

triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:

- Tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các vùng Bắc Trung

Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

- Thông qua các tuyến giao thông (quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, các

tuyến đường ngang...) sẽ thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế liên vùng.

- Góp phần khai thác hợp lý tiềm năng về tự nhiên tài nguyên thiên

nhiên và kinh tế xã hội trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng

cuộc sống dân cư của 3 vùng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất