Nêu ý nghĩa của vận tải thủy trong sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng.

Vận tải thủy có vai trò quan trọng thủy trong sản xuất và đời sống

nhân dân trong vùng:

+ Là loại hình giao thông phổ biển và tiện lợi nhất, đặc biệt trong mùa lũ.

+ Mạng lưới giao thông đường bộ ở nhiều vùng nông thôn còn kém phát

triển, hoạt động vận tải còn hạn chế, nhất là vào mùa mưa, nên giao

thông vận tải thủy có vai trò hàng đầu trong gắn kết các địa phương ở

đồng bằng với nhau.

+ Có vai trò quan trọng trong giao lưu giữa đồng bằng với các vùng

khác và với cả nước ngoài.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất