Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông - lâm kết hợp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

- Nghề rừng phát triển nên độ che phủ rừng tăng lên và có tác dụng:

+ Hạn chế xói mòn đất.

+ Cải thiện điều kiện sinh thuỷ cho các dòng sông.

+ Điều tiết nguồn nước các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi.

+ Cơ sở nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất giấy, chế biến

gỗ,... ổn định hơn.

- Nghề rừng góp phần sử dụng nguồn lao động nhàn rỗi trong nông

nghiệp. Do đó, thu nhập của người dân tăng lên, đời sống cho đồng bào

các dân tộc từng bước được cải thiện.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất