Nêu ý nghĩa lời hịch nói trên của Trần Hưng Đạo

- Thể hiện lòng căm thù giắc sâu sắc

- Ý chí quyết tâm kháng chiến của quân và dân Đại Việt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất