Nguồn lao động nước ta còn có hạn chế về

Nguồn lao động nước ta còn có hạn chế về thể lực, trình độ chuyên môn

và tác phong lao động chuyên nghiệp trong thời đại công nghiệp hóa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất