Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp?

- Nhân dân tích cực khai hoang

- Nhà nước ban hành và thực hiện nhiều chính sách phát triển nông nghiệp:

+ Nhà Tiền Lê, Lý làm lễ cày tịch điền để khuyến khích sản xuất

nông nghiệp.

+ Nhà Trần khuyến khích vương hầu, quý tộc khai hoang lập điền trang.

+ Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền.

+ Thủy lợi đều được nhà nước quan tâm

+ Quan tâm bảo vệ sức kéo.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất