Nhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa ở nước ta

- Các vùng trồng lúa của nước ta phân bố chủ yếu ở các đồng bằng sông

Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng duyên hải miền Trung. Ngoài

ra, còn có ở các cánh đồng thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây

Nguyên.

- Các vùng này có nhiều điều kiện thuận lợi là: đồng bằng phù sa màu

mỡ, cơ sở vật chất kĩ thuật trong nông nghiệp tốt, nhất là về thuỷ

lợi, đông dân cư,..

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất