Nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lê – Trịnh?

- Về cơ bản bộ máy nhà nước được tổ chức theo mô hình thời Lê sơ

- Nhưng triều đình nhà Lê không còn năm thực quyền mà quyền lực nằm

trong tay chúa Trịnh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất