Nhận xét về tình hình gia tăng dân số của Thành phố Hồ Chí Minh. Gia tăng dân số có ảnh hưởng gì tới đời sống kinh tế - xã hội?

+ Năm 2015, dân số của thành phố đã lên tới 8146,3 nghìn người và

chiếm 8,9 % dân số của cả nước.

+ Tỉ lệ gia tăng dân số ngày càng giảm, mức gia tăng dân số 1,83%,

thấp hơn mức trung bình của cả nước. Tỉ lệ gia tăng dân số của thành

phố vừa là gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học

+ Tỉ lệ gia tăng giảm nhưng dân số tăng lên hằng năm vẫn đông.

- Ảnh hưởng gì tới đời sống kinh tế - xã hội:

+ Tích cực: Đáp ứng nhu cầu về lao động của vùng; tỉ lệ gia tăng tự

nhiên giảm nên giảm áp lực nên vấn đề kinh tế - xã hội giảm, thúc đẩy

kinh tế phát triên.

+ Tiêu cực: Hiện nay tình trạng gia tăng cớ học do tự di dân từ các

tỉnh thành khác về TP. Hồ Chí Minh vẫn gây ảnh hưởng lớn đến đời sống

dân cư, các vấn đề về y tế, giáo dục khó đảm bảo; gây ô nhiễm môi

trường; khó quản lý.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất