Nhờ những điều kiện thuận lợi gì mà cây chè của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng so với cả nước?

- Phần lớn diện tích là : Đất feralit trên đá phiến, đá vôi và các đá

mẹ khác thích hợp cho cây chè phát triển.

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, có mùa đông lạnh, lại chịu ảnh hưởng

sâu sắc của điều kiện địa hình vùng núi. Vì vậy ở vùng núi cao có khả

năng phát triển cây công ngiệp cận nhiệt (chè).

- Thị trường tiêu dùng rộng lớn.

- Chè là thức uống truyền thống của nhân dân ta và cũng là thức uống

ưa thích của nhiều nước trên thế giới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất