Nhờ những điều kiện thuận lợi nào nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.

Những điều kiện thuận lợi để Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây

công nghiệp lớn của cả nước:

- Điều kiện tự nhiên:

+ Địa hình và đất: có diện tích lớn đất ba dan, đất xám phân bố tập

trung thành vùng lớn trên địa hình thoải. (đồng bằng cao và đồi lượn

sóng), thuận lợi để hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp

lớn.

+ Khí hậu nóng ẩm quanh năm, nguồn nhiệt ẩm dồi dào.

+ Nguồn nước: hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng , nổi bật là

hồ Dầu Tiếng (hồ thủy lợi lớn nhất nước ta), hồ Trị An, cung cấp nước

tưới cho các vùng chuyên canh cây công nghiệp.

- Điều kiện kinh tế - xã hội:

+ Nguồn lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây

công nghiệp.

+ Đã hình thành nhiều cơ sở chế biến, góp phần nâng cao giá trị

nông sản, thúc đẩy sản xuất phát triển.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn và ổn định (trong nước, nước ngoài).

+ Có chính sách khuyến khích phát triển của Nhà nước

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất