Những biểu hiện của “cách mạng đá mới” ở nước ta là gì?

Những biểu hiện của "Cách mạng đá mới" ở nước ta là:

- Sử dụng kỹ thuật khoan đá, làm gốm bằng bàn xoay.

- Biết trồng lúa, dùng cuốc đá. Biết trao đổi sản phẩm giữa các thị tộc, bộ lạc.

- Đời sống cư dân ổn định được cải thiện hơn, địa bàn cư trú ngày càng mở rộng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất