Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu là gì?

- Trong thủ công nghiệp, các công trường thủ công mọc lên thay thế

phường hội, hình thành quan hệ chủ - thợ.

- Trong nông nghiệp, các đồn điền trang trại được hình thành, người

lao động biến thành công nhân nông nghiệp.

- Trong thương nghiệp , các công ti thương mại thay thế các thương hội.

- Từ những thay đổi trên , xã hội Tây Âu có sự biến đổi, hình thành

hai giai cấp mới: giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất