Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang là gì?

- Kinh tế:

+ Đầu thế kỉ I TCN cư dân văn hóa Đông Sơn đã biết sự dụng công

cụ đồng phổ biến và bắt đầu có công cụ sắt.

+ Nông nghiệp dùng cày khá phát triển, kết hợp với săn bắn, chăn

nuôi và đánh cá.

+ Có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công.

- Xã hội

+ Sự chuyển chuyển biến kinh tế kéo theo sự chuyển biến về xã

hội: sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rêt, công xã thị tộc tan rã

thay vào đó là công xã nông thôn và gia đình phụ hệ.

- Sự chuyển biến kinh tế, xã hội đặt ra yêu cầu mới là trị thủy, quản

lí xã hội, chống ngoại xâm. Nhà nước Văn Lang ra đời đã đáp ứng những

đòi hỏi đó.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất