Những điểm giống và khác nhau trong đời sống kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng của cư dân Văn Lang – Âu Lạc, cư dân Lâm Ấp – Cham-pa và cư dân Phù Nam là gì?

- Giống nhau: + Nông nghiệp trồng lúa nước là chủ yếu kết hợp với nghề

thủ công. + Ở nhà sàn, có nhiều lễ hội văn hóa dân gian.

- Khác nhau

Cư dân Văn Lang – Âu Lạc

Đời sống kinh tế: Phát triển nghề dệt, làm gốm

Văn hóa – tín ngưỡng: Thờ cúng tổ tiên, thờ thần linh

Cư dân Lâm Ấp – Cham pa

Đời sống kinh tế: Nghề thủ công đóng gạch xây tháp phát triển

Văn hóa – tín ngưỡng: Sớm ảnh hưởng Ba-la-môn giáo và Phật giáo

Cư dân Phù Nam

Đời sống kinh tế:Buôn bán phát triển

Văn hóa – tín ngưỡng:Sớm ảnh hưởng Ba-la-môn giáo và Phật giáo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất