Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh đã xuất hiện như thế nào?

- Sự xuất hiện của công trường thủ công quy mô lớn, có lao động làm

thuê, quan hệ giữa chủ và người làm thuê là chủ xuất vốn, thợ xuất

sức.

- Trong nông nghiệp có hình thức bỏ vốn liếng và thu sản phẩm gọi là

hình thức bao mua.

- Thương nghiệp phát triển, thành thị mở rộng và phồn thịnh : Bắc

Kinh, Nam Kinh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất