Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945 là gì?

- 16 nước Tây Âu phải nhận viện trợ của Mĩ để phục hồi nền kinh tế.

- Giai cấp tư sản cầm quyền tìm cách thu hẹp các quyền tự do dân chủ,

ngăn cản phong trào công nhân và phong trào dân chủ.

- Những năm đầu sau chiến tranh, nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các

cuộc chiến tranh xâm lược trở lại nhằm khôi phục ách thống trị đối với

các thuộc địa trước đây.

- Các nước Tây Âu đã tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chạy đua vũ trang nhằm chốn Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

- Nước Đức bị phân chia làm hai: Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa

Dân chủ Đức (1949). Mĩ, Anh, Pháp dốc sức viện trợ cho Cộng hòa Liên

bang Đức. Nhờ đó, nền kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức phục hồi và phát

triển nhanh chóng vươn lên đứng thứ ba trong thế giới tư bản chủ

nghĩa. Ngày 3-10-1990, nước Đức thống nhất, trở thành quốc gia có tiềm

lực kinh tế, quân sự mạnh nhất Tây Âu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất