Những ngành công nghiệp khai thác nào ở Trung du miền núi Bắc Bộ có điều kiện phát triển mạnh? Vì sao

Do các mỏ khoáng sản trên có trữ lượng khá, điều kiện khai thác tương

đối thuận lợi, nhu cầu trong nước lớn (phục vụ công nghiệp hóa, hiện

đại hóa) và có giá trị xuất khẩu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất