Những nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế của Mĩ bị suy giảm?

- Sự vươn lên mạnh mẽ của các nước Tây Âu và Nhật Bản đã trở thành

những trung tâm kinh tế-tài chính ngày càng cạnh tranh gay gắt với Mĩ.

- Sự khủng hoảng có tính chất chu kì của nền kinh tế Mĩ.

- Những chi phí khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang và các cuộc chiến

tranh xâm lược...

- Sự chênh lệch giữa các tầng lớp xã hội, nhất là các nhóm cư dân -

tầng lớp lao động bậc thấp, dẫn đến sự không ổn định vé kinh tế, xã

hội ở Mĩ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất