Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát tiển nông nghiệp ở các thế kỉ X –XV?

- Từ thế kỉ X – XV, đất nước được độc lập, thống nhất. Trong thời kì

này nông nghiệp phát triển mạnh mẽ do những nguyên nhân sau đây:

+ Nhân dân tích cực khai hoang vung châu thổ sông Hồng và ven

biển. Diện tích đất ngày càng mở rộng.

+ Các vua Tiền Lê, Lý hàng năm đều làm lễ cày tịch điền để khuyến

khích sản xuất.

+ Nhà Trần khuyến khích các vương hầu, quý tộc khai hoang lập điền trang.

+ Vua Lê cấp đất cho quý tộc đặt phép quân điền.

+ Thủy lợi được nhà nước quan tâm mở mang. Sức kéo được chú trọng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất