Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì?

- Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản, đưa nông dân vào con đường

làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác xã.

- Tiến hành công nghiệp hoá.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất