Những thay đổi qua cuộc cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông có ý nghĩa gì?

- Góp phần kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa

phương., tăng cường quyền lực của nhà vua, chứng tỏ nhà nước quân chủ

chuyên chế dưới thời Vua Lê Thánh Tông đạt mức độ cao và hoàn thiện.

- Ổn định chính trị để phát triển kinh tế, văn hóa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất