Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến những nơi nào?

- Những yếu tố văn hóa truyền thống Ấn Độ ảnh hưởng ra bên ngoài:

+ Phật giáo và Hin-đu giáo

+ Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc nhất đền chùa, lăng mộ, tượng Phật...

+ Chữ viết ( chữ Phạn)

+ Văn học

- Văn hóa truyền thống Ấn Độ được truyền bá rộng rãi đến nhiều nơi:

các nước ở khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam), Trung Quốc,...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất