Nước ta có cơ cấu dân số

Với đặc điểm tỉ lệ người dưới độ tuổi lao dộng và trong độ tuổi lao

động lớn, tỉ suất sinh cao, tỉ lệ người trên độ tuổi lao động thấp

nước ta có cơ cấu dân số trẻ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất