oem là gì

Nhà sản xuất phụ tùng gốc là một công ty sản xuất các bộ phận và thiết

bị có thể được bán bởi nhà sản xuất khác.

ODM là khái niệm để chỉ các công ty, công xưởng đảm nhiệm việc thiết

kế, xây dựng các sản phẩm theo yêu cầu. Nếu bạn gặp khó khăn và hạn

chế trong việc thiết kế sản phẩm thì các công ty ODM sẽ giúp bạn biến

các ý tưởng thành một thiết kế thực sự. Những năm gần đây số lượng

công ty ODM đang tăng mạnh trên toàn thế giới. Một công ty ODM thường

có nhiều đối tác khác nhau, đảm nhận một phần không nhỏ trong quá

trình sản xuất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất