Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ?

- Có TP. Hồ Chí Minh là đầu môi giao thông vận tải quan trọng hàng đầu

của Đông Nam Bộ và cả nước.

- Dân số đông, mức sống người dân khá cao.

- Có nhiều đô thị lớn.

- Nhiều ngành kinh tế phát triển mạnh.

- Có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài.

- Tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng (bãi biển, vườn quốc gia,di

tích văn háo – lịch sử). Hoạt động du lịch biển diễn ra sôi động quanh

năm TP. Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất trong cả nước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất