Phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ có những đặc điểm gì? Tại sao phải đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây?

Đặc điểm phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ:

Có sự khác biệt giữa đồng bằng ven biển và vùng đồi núi phía tây.

+ Vùng ven biển phía đông: chủ yếu là người Kinh, một bộ phận nhỏ là

người Chăm; mật độ dân số cao, phân bố tập trung ở các thành phố, thị

xã.

+ Vùng đồi núi phía tây: chủ yếu là các dân tộc: Cơ-tu, Ra-glai,

Ba-na, Ê-đê,...; mật độ dân số thấp.

- Phải đẩy mạng công tác giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây vì ở đây

có tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao, đời sông các dân tộc cư trú ở đây còn

gặp nhiều khó khăn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất