Phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ có những đặc điểm gì? Tại sao phải đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây?

* Đặc điểm phân bố dân cư ở duyên hải Nam Trung Bộ:

- Dân cư phân bố không đều giữa đồng bằng ven biển phía Đông và miền

núi phía Tây:

+ Đồng bằng ven biển phía Đông chủ yếu là người Kinh, một bộ phận

nhỏ người Chăm. Mật độ dân số cao (trung bình 100-200 người/km²), dân

cư tập trung ở các thành phố, thị xã.

+ Đồi núi phía Tây là địa bàn cư trú của các dân tộc (Ê –đê, Ba

–na, Ra- giai..) mật độ dân số thấp (trung bình 50 – 100 người/km²),

nhiều nơi dưới 50 người/km, tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao.

- Chênh lệch giữa tỉ lệ dân thành thị và nông thôn: dân cư tập

trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, tỉ lệ dân thành thị chỉ chiếm

26,1%. (1999)

* Phải đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở vùng núi phía Tây vì:

- Nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của người dân phía Tây,

giảm sự chênh lệch phát triển giữa vùng núi và đồng bằng.

- Tạo điều kiện khai thác hợp lí hơn tiềm năng của vùng đồi núi

phía tây, góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên.

- Đây là địa bàn cư trú của các dân tộc ít người, đường biên giới

với hai quốc , nâng cao đời sống dân cư ở đây còn có ý nghĩa an ninh

quốc phòng vô cùng quan trọng, tránh bị lôi kéo, lợi dụng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất