Phân tích sự khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông - Nguyên thời Trần

- Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý người chỉ huy không phải là vua

mà là Thái úy Lý Thường Kiệt. Kháng chiến chống Mông – Nguyên thời

Trần thường gắn liền với tên tuổi của các vua Trần và các tướng tài

giỏi khác.

- Trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, Lý Thường Kiệt sử dụng

nghệ thuật "tiên phát chế nhân". Kháng chiến chống Mông – Nguyên thời

Trần dùng thực hiện "vườn không nhà trống".

- Trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, Lý Thường Kiệt sử dụng

cách đánh về tinh thần làm cho địch hoang mang rồi đánh phủ đầu giành

thắng lợi quyết định. Nhưng kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần,

ta phải đối phó với kẻ thù quá mạnh nên vua tôi nhà Trần sử dụng cách

đánh lâu dài làm địch suy yếu rồi đánh đòn quyết định.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất