Phân tích ý nghĩa của bài thơ Nam quốc Sơn Hà

- Là đòn đánh tinh thần làm cho địch hoang mang lo sợ.

- Kích lệ tinh thần chiến đấu của nhân ta. Khẳng định chủ quyền dân

tộc và chứng minh tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến của quân và

dân ta.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất