Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Ma-ga-da diễn ra như thế nào?

- Khoảng năm 1500 TCN, vùng sông Hằng ở Đông Bắc có điều kiện tự nhiên

thuận lợi, bắt đầu hình thành một số nhà nước đầu tiên.

- Đến khoảng 500 năm TCN, nước Ma-ga-đa lớn mạnh hơn cả được nhiều

nước khác tôn phục.

- Vua mở đầu là Bim-bi-sa-ra, nhưng kiệt xuất nhất là vua A-sô-ca (thế

kỉ III TCN). Khi A-sô-ca qua đời cuối thế kỉ III TCN, Ấn Độ bước vào

một thời kì chia rẽ, khủng hoảng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất