Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu đã diễn ra như thế nào?

- Cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỉ XX, các nước Đông

Âu lâm vào khủng hoảng kinh tế, chính trị trầm trọng.

- Tới năm 1988, khủng hoảng lên tới đỉnh cao.

+ Cuộc khủng hoảng sớm nhất ở Ba Lan (1978) sau đó lan sang các nước

Đông Âu khác.

+ Lợi dụng tình hình đó cùng với sự tiếp sức của chủ nghĩa đế quốc bên

ngoài, các thế lực chống Chủ nghĩa xã hội ra sức kích chống phá.

- Đảng Cộng sản ớ các nước Đông Âu phải tuyên bó từ bỏ quyền lãnh đạo.

- Kết quả:

+ Ở hầu hết các nước Đông Âu, các thế lực chống chủ nghĩa xã hội giành

được chính quyền nhà nước.

+ Cuối năm 1989, chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất