Quần cư thành thị là khu vực phát triển ngành

Quần cư thành thị là khu vực phát triển ngành: Công nghiệp, dịch vụ vì

đây là nơi tập trung đông dân cư, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ

thuật hiện đại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất