Quan sát bảng 14.1 (SGK trang 51), hãy cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá? Tại sao? ngành nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất? Tại sao?

- Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng

hoá là đường bộ (đường ôtô) vì ngành này chiếm tỉ trọng lớn nhất trong

cơ cấu hàng hoá vận chuyển. Đây là loại phương tiện vận tải đảm đương

phần chủ yếu nhất nhu cầu vận tải trong nước (cả về hàng hoá và hành

khách).

- Ngành có tỉ trọng tăng nhanh nhất là vận tải đường hàng không.

Nguyên nhân do phải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách

(trong, ngoài nước) tăng rất nhanh của nền kinh tế và ưu điểm của loại

hình vận tải này. Tuy nhiên, tỉ trọng của loại hình này còn nhỏ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất