Quan sát bảng 23.1 (SGK trang 84), hãy cho biết những khác biệt trong cư trú và hoạt động kỉnh tế giữa phía đông và phía tây của Bắc Trung Bộ

- Phía đông (các đồng bằng ven biến): Chủ yếu là người Kinh. Hoạt động

kinh tế: sản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm, đánh bắt, nuôi

trồng thuỷ sản; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

- Phía tây (miền núi, gò đồi): Chủ yếu các dân tộc: Thái, Mường, Tày,

Mông, Bru - Vân Kiều,...

Hoạt động kinh tế: nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, canh tác

trên nương rẫy, chăn nuôi trâu, bò đàn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất