Quan sát bảng 3.2 (trang 14 SGK ) nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta

- Sự phân bố dân cư nước ta không đều giữa các vùng:

+ Vùng có mật độ dân số cao nhất là Đồng bằng sông Hồng (1192

người / km2), tiếp theo là Đông Nam Bộ, sau đó là Đông bằng sông Cửu

Long, và thấp nhất là Tây Bắc.

+ Các vùng có mật độ dân số cao hơn trung bình của cả nước là:

Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửư Long, Đông Nam Bộ.

- Sự thay đổi mật độ dân số của các vùng: từ năm 1989 đến 2003, mật độ

dân số các vùng đều tăng, đặc biệt ở Tây Nguyên tăng gấp đôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất