Quan sát hình 17.1 (SGK trang 62), hãy xác định và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Phía Bắc giáp với Trung Quốc (các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây), phía

tây giáp Lào (vùng Thượng Lào), phía đông nam giáp biển, phía nam giáp

với vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc Trung Bộ.

- Ý nghĩa của vị trí địa lí:

+ Nằm gần sát với chí tuyến Bắc, nên khí hậu phân hóa có mùa

đông lạnh làm cho tài nguyên sinh vật trở nên đa dạng

+ Có điều kiện giao lưư kinh tế và văn hoá với Trung Quốc, Lào

và Đồng bằng sông Hồng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất