Quan sát hình 2.1 (SGK trang 7), nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh?

- Nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta :

+ Từ 1954 đến 2003, dân số nước ta tăng nhanh liên tục.

+ Tỉ lệ gia tăng dân số có sự thay đổi qua từng giai đoạn: giai

đoạn 1954 – 1960 dân số tăng rất nhanh là do có những tiến bộ về y tế,

đời sống nhân dân được cải thiện làm cho tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử

giảm; giai đoạn 1976 đến 2003, tỉ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng

giảm, nhờ thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng vì :

dân số nước ta đông, số người trong độ tuổi sinh đẻ cao.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất