Quan sát hình 23. 1 và dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết dải núi Trường Sơn Bắc ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu ở Bắc Trung Bộ

Dải núi Trường Sơn Bắc ảnh hưởng đến khí hậu ở Bắc Trung Bộ:

- Gây ra hiện tượng gió Phơn khô nóng về mùa hạ.

- Đón gió Đông Bắc, gây mưa về Thu đông cho vùng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất