Quan sát hình 23.1, hãy cho biết những khác biệt trong cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía đông và phía tây của Bắc Trung Bộ

Về cư trú:

+ Đồng bằng ven biển phía Đông: chủ yếu là người Kinh.

+ Miền núi, gò đồi phía Tây: chủ yếu là các dân tộc ít người (Thái,

Mường, Tày, Mông, Bru-Vân Kiều,...).

- Hoạt động kinh tế:

+ Đồng bằng ven biển phía Đông: đa dạng, gồm : Sản xuất lương thực,

cây công nghiệp hằng năm, đánh bắt nuôi trồng thủy sản, sản xuất công

nghiệp, dịch vụ

+ Miền núi, gò đồi phía Tây: chủ yếu là hoạt động nông nghiệp:

Trồng rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm; Chăn nuôi trâu, bò đàn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất