Quan sát hình 23.1, hãy xác định giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lý của vùng Bắc Trung Bộ

- Giới hạn của vùng: Kéo dài từ dãy Tam Điệp ở phía Bắc tới dãy Bạch

Mã ở phía Nam, bao gồm 6 tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- Ý nghĩa vị trí địa lý của vùng:

+ Là cầu nối giữa các vùng kinh tế phía Bắc với các vùng kinh tế

phía Nam của đất nước

+ Là của ngõ ra biển của nước láng giềng ở phía Tây Trường Sơn.

+ Là của ngõ hành lang Đông- Tây của Tiểu vùng sông Mê Công.

+ Nơi có nhiều thiên tai: lụt, bão, gió Lào...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất