Quan sát hình 23.1 và hình 23.2, hãy so sánh tiềm năng tài nguyên rừng và khoáng sản ở phía bắc và phía nam dãy Hoành Sơn

Vùng phía Bắc dãy Hoành Sơn có tài nguyên rừng và khoáng sản giàu có

hơn ở phía nam:

- Diện tích đất lâm nghiệp có rừng ở phía bắc chiếm 61% diện tích đất

lâm nghiệp có rừng của vùng.

- Phía bắc dãy Hoành Son có tài nguyên khoáng sản phong phú hơn: Sắt,

vàng, magan, thiếc, titan,...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất