Quan sát hình 24.3 (SGK trang 87), hãy: - Xác định các vùng nông lâm kết hợp. - Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ.

- Dựa vào kí hiệu trên lược đồ để xác định các vùng nông lâm kết hợp.

- Ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ:

+ Phòng chông lũ quét.

+ Hạn chế nạn cát lấn, cát bay.

+ Hạn chế tác hại của gió phơn Tây Nam.và bão lũ.

+ Bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất